top of page

OMÜ Sağlık Topluluğu

Kuruluş tarihi olan 2005 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Diş Fakültesi başta olmak üzere Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi bölümlere de hitap eden ve bu bölümlerden üyeleri olan topluluğumuz “14 Mart Tıbbiyeliler Derneği” üyesi ve bir UluBAT kuruluşudur. UluBAT (Ulusal Bilimsel Araştırma Toplulukları); Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faal üye olan toplulukların ve tıp fakültesi öğrencilerinin birbirleri ve toplulukları ile olan iletişimlerini güçlendirmek, toplulukları ve öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek, yapılan araştırmaların çeşitlendirilmesini sağlamak, araştırmaları desteklemek ve yapılan organizasyonların standartlarını yükseltmek amacıyla bir araya gelmiş öğrenci toplulukların oluşturduğu ulusal bir birliktir

ST (2).png
bottom of page